Presentacion dels sitis


De completar

Presentacion rapida dels sitis internetdels collègis

Pel collègi de Grabels :
http://site-coop.net/leon-cordes
https://comenius2.org

Pel collègi de Pau :
picar dins Google : collègi calandreta jimdo