Debanar del brevetDijòus de matin
Francés

Francés 1
Dintrada en sala  a 8h45
debuta espròba per totes: 9h
De 10h10 a 10h 30 dictada
fin espròba 10h30

fin espròba tèrç temps : 11h
Dictada tèrc temps de 10h20 a 11h

Francés 2 : (redaccion)

Debuta  : 10h45 fins a 12h15

Debuta tèrç temps :
11h15 fins a 13h15
Dijòus de tantòst
Ist/ Geo / EMC

Dintrada sala 14h15
debuta espròba per totes : 14h30

fin d'espròba general : 16h30

fin d'espròba tèrç temps : 17h10

Debanar espròba brevet blnac

Divendres de matin
Matematicas

Dintrada 8h30 debuta espròba : 8h45

fin general : 10h45
fin pels tèrç temps : 11h25

Sciéncias

debuta general : 11h fin general : 12h

debuta tèrç temps 11h40 fin tèrç temps : 12h40