×Certains (ou tous les) fichiers du template ont disparu :
(themes/default/squelettes/default.tpl.html
themes/default/styles/default.css)

Le template par défaut est donc utilisé.
Calendreta Leon Cordes : SosTen

L'organizacion dels sostens


Aquela pagina servis per far lo seguit dels sotens a la dintrada.
Cada professor marca los drĝlles qu'an un sosten previst o los que participan volotarament a de sostens.

sosten mat Silvia

sosten fra MC

sosten Francesa

Estudis Dirigidas

Estudis susvelhadas