1/ Conselh de faches 8H30 / 9H30
Acučlh o pas de l'estagiari en psicologia?

2/ Pegagogic:
 Retorn de La Setmana de la Premsa

3/ soscada
- retorn rescontre PIL PI Licču autogerat