Acamp pedagogic del 20 d'octobre de 2021Experiencia classa coop 2nd gra -eleccion de delegats


Entrevista Mitterrand març 1981


Discors Robert Badinter
Jornal televisat


Mitterrand Campagne